Home > Persian
.: Persian

معرفی جمعیت آسیایی افریقایی مایکوباکتریولوژی (AASM)

جمعیت آسیایی افریقایی مایکوباکتریولوژی یک سازمان علمی غیر انتفاعی متشکل از محققان برجسته کشورهای آسیا، افریقا و منطقه خاورمیانه می باشد. این جمعیت از سال 2009 میلادی و به منظور گسترش و توسعه همه جانبه شبکه های علمی، تحقیقاتی و آموزشی، با همکاری و مشارکت متخصصان برجسته جهانی در زمینه مایکوباکتریولوژی شکل گرفته است.

اهداف کلی این جمعیت عبارت اند از:

*پایه گذاری شبکه ایی متشکل از آزمایشگاه های مختلف، به منظور ارتقاء سطح کنترل کیفی و تضمین کیفیت مایکوباکتریولوژی در گشورهای تشکیل دهنده این جمعیت

*بررسی و مشارکت در توسعه تست های تشخیصی جدید و هم چنین کیت ها به منظور جداسازی سریع گونه های مایکوباکتریومی

*همکاری و مشارکت در زمینه معرفی دارو یا دارو های جدید و طراحی پروتکل ها در راستای درمان بیماری های ناشی از مایکوباکتریوم

*سرمایه گذاری و مشارکت با آزمایشگاه هایی که در زمینه پژوهش و توسعه واکسن های جدید برای مداوای سل و سایر بیماری های مایکوباکتریومی فعالیت دارند.

*تسهیل تبادل اطلاعات و نظرات از طریق برگزاری نشست های علمی و انتشار مقالات

*ارتقاء M.D،PHD و سطح برنامه های آموزشی تخصصی در گشورهای تشکیل دهنده جمعیت و مشارکت با سایر دانشگاه های سرآمد در سراسر جهان

*تامین بودجه مطمئن برای محققان در راستای توسعه کیت ها و شیوه های تشخیصی

*تسهیل و ارتقای سطح علمی پژوهش در زمینه بیماری های مایکوباکتریومی برای محققان برجسته و شاخص

*مشاوره، همکاری و مشارکت با سازمان های دولتی و غیر دولتی در زمینه منافع مشترک

*برقراری و حفظ ارتباط نزدیک با سازمان های بین المللی، با هدف کنترل و پیشگیری از بیماری های مایکوباکتریومی در سراسر جهان

اعضای AASM در قالب 4گروه هیئت موسس، هیئت علمی، اعضای تشکیل دهنده و هیئت مشاور تقسیم بندی گردیده اند.

این افراد در برنامه ریزی های استراتژیک جمعیت مشارکت داشته و با بهره گیری از حق عضویت خویش، از فعالیت های کلیدی که توسط هیئت موسس برای حمایت و افزایش تلاش همه جانبه در راستای اهداف جمعیت صورت می پذیرد، پشتیبانی می نمایند. اعضای این جمعیت در ارائه دادن خدماتی هم چون همایش ها، آموزش و فراهم اوری منابع نیز نقش موثری داشته و در سازمان دهی مسیر حرکتی جمعیت در راستای سلامت و بهداشت عمومی نقش تعیین کننده ایی را ایفا می نمایند.

برای عضویت در جمعیت آسیایی افریقایی مایکوباکتریولوژی، تمامی افراد علاقه مند با سابقه پزشکی، میکروبیولوژی پزشکی و مایکوباکتریولوزی پزشکی، پولمونولوژی ،کاردیولوژی، بیماری های عفونی و علوم بیولوژی از سراسر جهان، واجد شرایط عضویت در این گروه می باشند

دفتر اجرایی مرکزی جمعیت، در مرکز تحقیقات مایکوباکتریولوژی، پژوهشکده سل و بیماری های ریوی بیمارستان مسیح دانشوری، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی، دارآباد، تهران، ایران واقع گردیده است.

به منظور به روز رسانی، ارتقاء و گسترش درک جهانی و هم چنین برقراری ارتباط نزدیک تر با محققان و اندیشمندان در زمینه مایکوباکتریولوژی، هیئت موسس این جمعیت در نظر دارد با برگزاری نشست های مستمر و مداوم، در راستای تحقق این امر حیاتی، مشارکت نماید. در همین راستا " نخستین کنگره آسیایی آفریقایی مایکوباکتریولوژی" با حضور بیش از 100 استاد برجسته بین المللی از 38 کشور جهان و حدود 100استاد ایرانی در زمستان 1393 در کشور ایران برگزار گردید. در این کنگره که به ریاست دکتر علی اکبر ولایتی در شهر اصفهان یرگزار گردید، بیش از 500 مقاله به دفتر اجرایی جمعیت ارسال گردید که در حدود 140 مقاله از سوی دبیر علمی کنگره پذیرفته شد و در "International Journal of  Mycobacteriology" (لینک: http://www.journals.elsevier.com/international-journal-of-mycobacteriology ) که متعلق به خود جمعیت آسیایی افریقایی مایکوباکتریولوژی می باشد به چاپ رسید.در این نشست، به تشریح مایکوباکتریوم توبرکلوزیس به عنوان معضل بزرگ بهداشت جهانی که سالانه درصد بالایی از مرگ و میر را به خود اختصاص می دهد  پرداخته شد. از دیگر اهداف شایان توجه این کنگره می توان به بررسی و شناسایی  چگونگی  بیماری زایی ، شیوه های تشخیصی-درمانی برای کنترل و کاهش میزان مرگ و میر جهانی ناشی از این ارگانیسم فرصت طلب و بهره گیری از شیوه های مدرن برای بهبود درمان و آموزش افراد متخصص در راستای ریشه کنی بیماری سل اشاره داشت .

در پایان این همایش 4روزه، ده نفر از محققانی که پژو هش های برجسته ایی را در زمینه بیماری های مایکوباکتریومی عرضه نمودند، برگزدیده شده و به رسم یادبود هدایایی به آنان اعطا گردید که در ادامه، شرح مختصری از کار پژوهشی این اندیشمندان بیان می گردد:

1-     دکتر لویید تیتو

2-    دکتر جلال الدین غنوی

3-    دکتر فادیلا بولهبال

4-    دکتر روت مکنرنی

5-    دکتر دیوویس فورسمن

6-    دکتر نادر مصوری

7-    دکتر زهرا حسن

8-    دکتر امینه نعمه ال توانی

9-    دکتر علیرضا هادی زاده تثبیتی

10-  دکتر یی هو